Hệ thống E-Learning được xây dựng hoàn toàn bởi KOOLSOFT mà không dùng mã nguồn mở (open source code) nào. Ngoài ra, trung tâm dữ liệu được quản lý trong điều kiện bảo mật cao và rủi ro thấp, do đó KOOLSOFT E-Learning tự tin có thể giúp doanh nghiệp yên tâm trong việc quản lý các dữ liệu như thông tin cá nhân hay các nội dung đào tạo.
Phương án sử dụng: (áp dụng 2 phương án sau)
Cloud-based còn gọi là Saas (Software-as-a-Service), phướng án này phần mềm sẽ chạy trên máy chủ của KOOLSOFT và kết nối thông qua trình duyệt web. Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các cá nhân tự, trung tâm đào tạo vừa và nhỏ.
On-premise là pbương án cài đặt tại doanh nghiệp, trong máy chủ và máy tính của doanh nghiệp. Phù hợp cho các công ty và tập đoàn với số lượng lớn nhân viên và có những chính sách bảo mật riêng.