Công tác triển khai linh hoạt, đáp ứng nhiều kịch bản về hạ tầng như cloud, máy chủ có sẵn hoặc thuê ngoài. Hệ thống được thiết kế tối ưu trong từng nghiệp vụ, giúp người quản trị dễ dàng vận hành và quản trị hệ thống..