Những Ưu điểm vượt trội của hệ thống "Koolsoft" E-Learning

TT

Ưu điểm

Mô tả

1

Đào tạo theo chức danh công việc và lộ trình học tập.

- Đào tạo các kỹ năng, năng lực theo vị trí làm việc của từng nhóm đối tượng.

- Đào tạo để sẵn sàng cho việc đảm nhận chức danh mới.

- Lập kế hoạch học tập và cá nhân hóa trong đào tạo

2

Hệ thống báo cáo kết quả đào tạo và đánh giá đào tạo cho nhân viên

- Học viên tự mình theo dõi và đánh giá kết quả học tập của mình thông qua các báo cáo của hệ thống. 

- Đánh giá, phân tích và chỉ ra các lỗ hổng kiến thức cho học viên

3

Tổ chức thi sát hạch độc lập

- Tổ chức các bài thi độc lập cho từng nhóm

- Tổ chức một bài thi theo nhiều ca thi

4

Thư viện đào tạo

- Quản lý, tìm kiếm, xem tài liệu theo từ khóa, tiêu đề…

5

Lớp học ảo (Virtual Classroom)

- Tổ chức lớp học trực tuyến Giảng viên - Học viên

- Học viên có thể tương tác trực tiếp vào bài giảng của giảng viên về những vấn đề cần giảng viên làm rõ hoặc chưa hiểu. 
- Lấy ý kiến, chia sẻ tài liệu trực tiếp

6

Khảo sát

- Cho phép triển khai khảo sát độc lập

- Khảo sát trong khóa học, bài thi

7

Triển khai linh hoạt

 - Hỗ trợ đa thiết bị, chạy trên nhiều trình duyệt

 - Triển khai trên Cloud,  hạ tầng của Khách hàng

8

Tính hợp với hệ thống ngoài thông qua API

- Cho phép gửi và nhận dữ liệu với các hệ thống khác: Hệ thống quản trị nhân sự HRM, ERP…

- Cho phép tích hợp đăng nhập từ hệ thống Account nội bộ SSO, LDAP, AD, Google OAuth…

9

Hỗ trợ các định dạng chuẩn eLearning

- SCORM, Tincan, Video (MP4, FLV…), Flash, PDF…

- Cho phép nhúng Audio, Video từ Youtube, SoundCloud…

- Cơ chế Cache, Streaming… hỗ trợ tối đa xem video

10

Cài đặt một, sử dụng nhiều

- Áp dụng cho mô hình Tập đoàn - Công ty con: Cho phép cài đặt một hệ thống duy nhất tại tập đoàn, nhưng phân quyền cho các các Công ty con sử dụng như một hệ thống độc lập.